Uçak Elektroniği

Uçak Elektroniği

15.05.2024 360

Konu

Açıklama

Fırsatlar

Alan Tanımı

Uçak elektrik-elektronik, hava araçlarının elektrik ve elektronik sistemlerinin incelendiği ve bu sistemlerin bakım ve onarımı üzerine odaklanan bir alandır.

Geniş bir iş imkanı ve sektörel gelişim fırsatı sağlar.

Sektördeki Gelişmeler

Havacılık sektörü hızla büyümekte ve bu alandaki yatırımlar ile çok sayıda istihdam imkanı yaratmaktadır.

Büyük bir istihdam potansiyeli ve yüksek gelir imkanı sunar.

Prestij

Uçak elektrik-elektronik alanı prestijli bir alanda, uluslararası standartlarda çalışma imkanı sunar.

Yüksek maaşlı ve sosyal prestiji yüksek bir kariyer.

Alan Hedefi

Bu alan, uçak ve diğer hava araçlarının elektrik ve elektronik sistemlerindeki aksaklıkları sıfıra indirgeyebilecek yetenekli teknisyenleri yetiştirmeyi amaçlar.

Özelleşmiş teknik bilgi ve pratiği yüksek mühendislik yetenekleri ile mezunlarını sektöre kazandırır.

Uygulama Eğitimi

Alan, teorik derslere ek olarak uygulama dersleri ile desteklenmektedir.

Çalışma hayatına daha hızlı ve etkin bir adaptasyon sağlar.

Mesleki İhtiyaç

Teknoloji hızla gelişirken, uçak bakımını gerçekleştirecek uçak teknisyenlerine olan ihtiyaç da artmaktadır.

Sürekli bir iş imkanı ve sürekli bir gelişim fırsatı sunar.

Alan Süresi

Uçak elektrik-elektronik bölümü, hazırlık+4 yıllık bir eğitim programı sunar.

5 yıl sonunda sektöre hızla adaptasyon ve kariyer gelişimine hızlı bir başlangıç sağlar.

Alan Kapsamı

 Alan, Uçak Bakım Alanı Çerçeve Öğretim Programı kapsamında eğitimlerini sürdürür.

Uçak Bakım Alanı Çerçeve Öğretim Programı geniş bir bilgi ve uygulama yelpazesi sunar.

Öğrenci Kabul Şekli

Alan, LGS puan türüne göre öğrenci kabul eder.

Alana ilgi duyan ve yetenekli bireyler için akademik bir kariyer fırsatı sunar.

İstihdam Alanları

Lojistik, askeri ve sivil havacılık alanlarında hizmet verme imkanı vardır.

Farklı sektörlerde ve işlevlerde iş imkanı sunar.

 

Uçak elektrik-elektronik, uçak ve hava araçlarının elektrik ve elektronik sisteminin genel yapılarının detaylı bir şekilde incelendiği, aynı zamanda incelenen yapının muayene, bakım ve onarım işlerin yapıldığı alandır. Bu alan ana derslere ek olarak, uygulama eğitimi ile desteklenir.

Havacılık, uluslararası anlamda büyüme ve gelişme hızı en yüksek olan sektördür. Bu alanda yapılan yatırımlarla, çok fazla istihdam imkanı vardır.  Prestijli bir alanda uluslararası standartlarda denetlenen ve yönetilen çalışma ortamlarında, yüksek gelir imkanına ve gelişime açık bir kariyer imkanına sahip Bu özelliklere sahip olmak isteyen kişiler için gözde meslek grupları arasındadır. Olmak isteyenlerin tercih ettiği bir bölümdür.  Havacılık son yıllarda hızla büyüyüp gelişmektedir. İçinde bulunduğumuz çağ uzay ve havacılık çağıdır. Bu nedenle bu alanda çok fazla nitelikli kişilere ihtiyaç vardır. Her yönden bakımı yapılmış bir hava aracı havacılığın temelini oluşturur.

Uçak mühendisleri gibi, uçak teknisyenleri de havacılığın can damarıdır. Uçak elektrik-elektronik alanı, uçakları ve hava araçlarını sıfır hata ile uçmaya hazırlayan teknisyenler yetiştirir. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte ilerleyen senelerde insansız hava araçlarının sayısının arttığını görebiliriz. Bu durumda pilotların bile, bu meslek alanına geçiş yaptığını görürseniz şaşırmayın. Ancak her ne olursa olsun Uçakların bakımını yapacak uçak teknisyenlerine olan ihtiyaç bitmeyecek hatta giderek artacaktır. 

Uçak Elektrik-Elektronik Alanı nedir?

Uçak elektrik-elektronik alanı uçak ve her türlü hava aracının elektrik sistemlerini, bakım ve onarımlarını eksiksiz bir şekilde yapan uçak teknisyenleri yetiştirmeyi hedefler. Uçak elektrik-elektronik alanı istihdam imkanı en çok olan ve hızla büyüyen bir sektöre nitelikli eleman yetiştirmektedir. Uygulama dersleri ile eğitimler sıkça desteklenmektedir. Alan mezunları iyi bir gelir elde edip, uluslararası standartlarda, prestijli iş ortamlarında çalışma imkanı bulabilirler.

Lojistik, askeri ve sivil havacılık alanlarında uçakların elektronik ve elektrik bölümlerini detaylı olarak inceleyen bir alandır. Alanın ana hedefi, ulusal ve uluslararası havacılık alanlarında hizmet veren kuruluşlara en üst standartlarda hizmet verecek bireylerin eğitilmesini sağlamaktır.

Uçak elektrik-elektronik alanı, hazırlık+4 yıllık bir eğitim sürdürmektedir. LGS puan türüne göre öğrenci kabul eden bir bölümdür. 
Bu alanı seçecek olan kişilerde olması gereken bir takım özellikler vardır. Bunlar:

 • Matematik-Fen derslerinde başarılı olunması

 • Havacılık, uzay konularına ilgi duyması

 • Dikkatli ve sabırlı olunması

 • Problem çözme yeteneğinin olması

 • Çözüm odaklı olunması

 • Pratik düşünme yeteneğinin bulunması

 • El becerisi ve koordinasyonun güçlü olması

 • İşitme ve görme ile ilgili sağlık problemlerinin olmaması

 • İngilizce ve diğer yabancı dillere ilgi duyulması ve yabancı kaynakların takip edilmesi

 • Çizim yeteneğinin olması

 • El ve gözleri aynı anda kullanabilme yetisi

 • Analiz kabiliyetinin bulunması önemlidir.