UÇAK BAKIM ALANI

UÇAK BAKIM ALANI

11.05.2022 457

Uçak Bakım Alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen bir alandır. Uçak bakım alanı ile ilişkili sektörel beklenti, bu çalışmalar için gereken altyapı organizasyonu ve eğitim-öğretim kurumlarının oluşturulması, bu amaca yönelik toplumsal yapılanmanın hayata geçirilmesidir. Sektör; uçak bakım alanında bakım yapan uçak bakım teknisyenlerinde mesleğini seven, meslek bilgisine sahip, İngilizce bilen, sorumlu, havacılık kanunlarını bilen ve mesleki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren bireylere ihtiyaç duymaktadır.

Uçak Bakım Alanı, Havacılık Sektörü için Uçak Bakım Personeli/Hava Aracı Teknisyeni yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Okulumuzun sağlayacağı teorik ve pratik eğitimle beraber hem bilgi hem de tecrübe ile donanacak olan öğrencilerimiz sektörde uçak teknisyeni olarak görev yapma şansına sahip olmakla birlikte, üniversitelerin mühendislik bölümlerini tercih etmeleri halinde sahip oldukları teknik eğitim ve tecrübe ile öne çıkacaklardır.

Uçak bakımı alanında iki meslek elemanı çalışmaktadır. Uçak bakım atölyelerinde çalışan bu elemanların görevleri "Uçuş Emniyeti" açısından çok büyük önem taşımaktadır.

 

UÇAK BAKIM ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Havacılık sektörü, küresel düzeyde hem sivil hem de askeri alanda sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu nedenle havacılık stratejik bir sektör olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmektedir. Hızla küreselleşmekte olan havacılık sektöründe rekabet büyük yoğunluk kazanmaktadır. Sanayileşmiş ülkeler havacılık sektörünün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar ve planlar üretip uygulamaktadırlar.

1933 yılında kurulan Devlet Hava Yolları 1956 yılında Türk Hava Yolları olmuş ve 1990´lı yıllara kadar tek firma iken günümüzde özel firmalarda kurularak ülkemizde havacılık sektörünün gelişmesi sağlanmıştır.

Bu şirketler hem yurt içinde hem de yurt dışında hizmet vermektedirler. Şirket sayılarının artması ile uçak sayıları da artmıştır. Bu uçakların bakımları havacılık sektöründe önemli yer tutmaktadır. Dünyada havacılık sektörünün kurallarını belirleyen ABD´de; Federal Aviation Authorities (FAA), Avrupa´da EASA olmak üzere iki otorite vardır.

 

UÇAK BAKIM ALANIN AMACI

Uçak bakım alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

UÇAK BAKIM DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI

Uçak bakımı alanında iki meslek elemanı yetiştirilmektedir. Uçak bakım atölyelerinde yetişen bu elemanların görevleri "Uçuş Emniyeti" açısından çok büyük önem taşımaktadır. 
Bunlar; 

1. UÇAK GÖVDE MOTOR (Mevcut Alanımız)

2. UÇAK ELEKTRONİĞİ


UÇAK GÖVDE-MOTOR TEKNİSYENİ      

Uçak gövde-motor teknisyenliği, uçakların ve diğer hava araçlarının yapısı, güç sistemleri, mekanik ve elektrik sistemlerini kapsayan hat bakım işlemlerini yapan, "Bakım Çıkış Sertifikası" düzenleyebilen ve ayrıca faal olduğunun kontrolü basit testler gerektiren, "Hat Bakım Sırasında Değiştirilebilir Birim" kapsamındaki aviyonik birimlerin sökme/takma işlemlerini Sivil Havacılık Yönetmeliklerine uygun olarak yapan meslek elemanıdır.

Görevleri;

Ø  Uçakların motor kısmını kontrol etmek.

Ø  Uçakların gövde onarım ve bakımını yapmak.

Ø  Uçakların motor onarım ve bakımını yapmak.

Ø  Arızalı parçaların tekrar kullanıma sunmak.

Ø  Arızalı parçaların servis dışı edilmesi işlemlerini yapmak.

Ø  Hat bakımı esnasında basit testler gerektiren aviyonik birimleri sökmek ve takmak.

Ø  Bakım çıkış sertifikasını düzenlemek.

Ø  Bakım ve onarım kataloglarını okumak.

Ø  Bakım onarım testlerini yapmak.

 

UÇAK ELEKTRONİK TEKNİSYENİ


Uçak elektronik teknisyenliği, uçakların ve diğer hava araçlarının aviyonik ve elektrik sistemlerinin her türlü bakım onarımı, montaj ve servis işlerinin yapılmasının ardından bakım çıkış sertifikası düzenleyebilen ve uçak yapısı, güç sistemlerinin hat bakımı sırasında sökme takma işlemlerini Sivil Havacılık Yönetmeliklerine uygun olarak yapabilen meslek elemanıdır.
Görevleri;

Ø  Uçakların aviyonik sistemlerini kontrol etmek.

Ø  Uçakların elektrik sistemlerinin onarım ve bakımını yapmak.

Ø  Uçakların aviyonik sistemlerinin onarım ve bakımını yapmak.

Ø  Arızalı parçaları onararak tekrar kullanıma sunmak.

Ø  Arızalı parçaların servis dışı edilmesi işlemlerini yapmak.

Ø  Hat bakımı esnasında basit işlem gerektiren gövde ve motor birimlerini sökmek ve takmak.

Ø  Bakım çıkış sertifikasını düzenlemek.

Ø  Bakım ve onarım kataloglarını okumak.

Ø  Bakım onarım testlerini yapmak.

 

 

 

UÇAK BAKIM ALANINDA GÖREV ALAN EĞİTİMCİLER 

 

              Ø  Programın uygulanmasında uçak bakım alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır. 

            Ø  Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

 

 MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Bu alandaki mesleklerde çalışmak isteyenlerin; Matematiksel yetenek Uzay ilişkilerini görebilme gücüne ve çizim yeteneğine, Fen bilimlerinde başarılı, mekanik problem çözebilme yeteneği, ellerini ustalıkla kullanabilme, mekanik ve göz el koordinasyonu yeteneği yüksek, görme problemleri olmayan İşitme problemleri olmayan sabırlı ve dikkatli yorum ve analiz yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin sağlık durumu, uçak bakım alanında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Uçak bakım alanında çalışacak meslek elemanları; sivil uçak bakım merkezleri, askeri hava ikmal bakım merkezleri ile uçak fabrikalarının hangar ve atölyelerinde çalışırlar. Uçak gövde ve motor teknisyeninde çalışma ortamı yağ, yakıt, kimyasal gazlar ve gürültülü, uçak elektronik teknisyeninde ise radyasyonlu ve elektrikli ortamlardır. Ancak daha önce belirtildiği gibi Avrupa Sivil Havacılık (EASA) tarafından iş kazalarına ve işçi sağlığına karşı çalışma ortamlarında maksimum emniyet için gerekli tedbirler ilgili bakım kuruluşu tarafından alınır. Teknisyenler, uçak mühendisleri sorumluluğunda görevlerini yapar. İşini yürütürken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidir.

İŞ BULMA İMKÂNLARI

Uçak bakım alanında çalışacak meslek elemanları; sivil uçak bakım merkezleri, askeri hava ikmal bakım merkezleri, uçak fabrikaları gibi iş piyasasının ihtiyacına göre istihdam edilmektedir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır. Uluslararası ve ulusal, kamu ve özel Havacılık Bakım Onarım Merkezlerinin ve hava alanlarının olması ve sivil havacılıktaki gelişmeler bu alanda istihdam imkânını arttırmaktadır. Bununla beraber özel havacılık şirketleri kendi bakım merkezlerini ülkemizin çeşitli şehirlerinde kurmayı planlamaktadırlar.

Ayrıca günümüzde bayanlar da bu mesleklerde eğitim alıp çalışabilmektedirler.

 

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Program mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.

Programın uygulanabilmesi için uçak bakım alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

Uçak Bakım Alanı Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Liselerinde dört yıl süre ile eğitim verilmektedir.

Bu Eğitim okulda teorik, atölye ortamında ve işletmelerde uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Liseden sonra, yüksek öğrenime geçiş sınavını başaranlar lisan programlarına devam edebilirler ya da meslek yüksek okullarının ilgili bölümüne sınavsız geçiş yapabilirler.

Meslek yüksekokulunu bitirenler, dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçebilirler. Uçak Bakım alanından mezun olan öğrenciler sayısal puan türüne göre aşağıdaki lisans programlarına devam edebilirler:

Ø  Teknoloji Fakültelerinin ilgili bölümlerine

Ø  Havacılık ve Uzay fakültelerine

Ø  Uçak Bakım Alanından mezun olan öğrenciler aşağıdaki meslek yüksek okulu programlarına sınavsız geçiş yapabilirler:

Ø  Uçak Gövde- Motor (Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu).

Ø  Uçak Gövde- Motor Bakım (Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu).

Ø  KPSS Sınavı ile Askeri Bakım merkezlerinde teknisyen olarak iş bulma imkânları

 

STAJ İMKANLARI

 

Ø  Öğrencilerimiz stajlarını uçak bakım şirketlerinde yapabileceklerdir.

İSTİHDAM ALANLARI

 

 Uçak bakım alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

1. Sivil uçak bakım merkezleri,

2. Askerî hava ikmal bakım merkezleri,

3. Uçak fabrikaları vb. yerlerde çalışabilirler.