2023 Yılı Okul Aile Birliği Gelir Gider Cetveli

2023 mali yılına ait gelir gider dökümü hesaplanarak velilerimizin ilgisine sunulmuştur.

 

16.02.2024 387

Okul Aile Birliğimize ait 2023 yılı gelir - gider durumu aşağıya çıkarılmıştır

2022 yılından devreden :  58222,68 TL
Toplam Gelir: 123131,68 TL.
Toplam Gider:
138776,25 TL.
2024 yılına devreden: 42578,11 TL.